vad krävs för att lära sig teknisk analys

Vad krävs för att lära sig teknisk analys?

Teknisk analys är ett värdefullt redskap vid exempelvis daytrading och swingtrading – men också något som kan tyckas komplicerat till en början. Så vad krävs för att lära sig teknisk analys egentligen? Kan vemsomhelst lära sig?

Teknisk analys är en metod där man med hjälp av historiska data, sannolikhetslära samt olika typer av indikatorer försöker förutspå den framtida värdeutvecklingen för exempelvis aktier, råvaror, terminer eller optioner.

Avancerade diagram och staplar används för att utläsa potentiella prisutvecklingar – något som av många nybörjare ofta uppfattas som krångligt och svårt och som gör att många drar sig för att testa teknisk analys.

Man behöver dock inte ha en högre akademisk utbildning inom finans eller mångårig erfarenhet av trading på börsen för att kunna lära sig teknisk analys. Likväl som det finns mer avancerade former av teknisk analys finns också enklare varianter.

Varför använda teknisk analys?

Har man ett intresse av att lära sig teknisk analys måste man först och främst förstå varför man använder det – vilket syfte metoden tjänar.

Teknisk analys handlar i stort om att avgöra huruvida en aktie eller annan tillgång är köpvärd eller inte. Med hjälp av teknisk analys kan man dra slutsater om hur sannolikt det är att kursen rör sig åt det ena eller det andra hållet, och om man utifrån det vill gå in i en position eller inte.

Centralt inom teknisk analys, och vad hela metoden egentligen baseras på, är att vi människor är vanedjur som handlar och agerar på ett förutsägbart sätt. De beteenden och mönster vi med hjälp av teknisk analys kan identifiera i tillgångars kursutvecklingar kan således antas vara återkommande.

Teknisk analys skiljer sig åt från fundamental analys, vilket också är ett mycket användbart verktyg vid aktiehandel. Medan man i teknisk analys enbart tittar på kursutvecklingen och vad som kan utläsas därifrån, ligger fokus i den fundamentala analysen istället på bolagets årsredovisning och olika nyckeltal.

En fundamental analys är, precis som namnet avslöjar, en mer grundlig aktieanalys. Här används bolagets finansiella rapporter för att värdera aktien.

Vad krävs för att lära sig teknisk analys? Hur svårt är det?

Det finns olika strategier för teknisk analys, av vilka en del är mer komplicerade och en del enklare.

Har du ingen tidigare erfarenhet av att analysera aktier och/eller andra tillgångar enligt den här metoden rekommenderas att du börjar med någon av de enklare strategierna i din teknisk analys utbildning.

Eftersom alla lär sig på olika sätt och olika snabbt är det svårt att säga hur svårt just du upplever att det är. Mycket beror också på vilken strategi du börjar med.

Rent generellt kan sägas att det kräver tid, engagemang och självdisciplin – men att det inte nödvändigtvis behöver vara så svårt som många först tror.

teknisk analys lära sig
Det finns både enklare och mer avancerade former av teknisk analys.

Grunder att börja med

Teknisk analys innefattar enorma mängder begrepp, diagram och indikatorer. Lyckligtvis behöver du inte kunna allt för att lära dig om teknisk analys – långt därifrån .

För att komma igång är det först och främst viktigt att du har koll på grunderna – vilka är trender, glidande medelvärde samt stöd och motstånd. Är du småsparare kommer du ganska långt genom att bara kunna dessa och basera dina analyser på dem.

Låt oss titta närmare på dem:

Trender

Att studera trender är ett av de mest grundläggande och enklaste sätten att implementera teknisk analys på en tillgång – exempelvis en aktie eller en råvara.

Metoden går precis som namnet avslöjar kort och gott ut på att identifiera i vilken riktning priset på en tillgång rör sig just nu – det vill säga åt vilket håll trenden går just nu.

Trenden kan antingen gå uppåt – vilket innebär att priset stadigt ökar – eller nedåt, vilket då innebär att priset sjunker.

En trend kan också vara stigande på lång sikt, men ha tillfälliga dippar där kursen sjunker kortsiktigt.

Stigande respektive fallande trend identifieras enligt följande:

Stigande trend: När varje topp är högre än den föregående

Fallande trend: När varje dipp är lägre än den föregående

Som nämndes tidigare är sannolikhetsläran central inom teknisk analys. Det finns givetvis inga garantier för att  en akties pris fortsätter enligt sin rådande trend – men sannolikheten för det är större än att det inte gör det.

Befinner sig en aktie i en stigande trend är det alltså troligt att den kommer fortsätta stiga, precis som den troligen kommer fortsätta sjunka om den befinner sig i en fallande trend.

Studerande av trender är ett utmärkt sätt att hitta aktier som är köpvärda (i stigande trend) samt de som ska undvikas (i fallande trend). Metoden kan också hjälpa dig att identifiera trendbrott så att du tidigt kan gå in i en aktie vars negativa trend nyligen brutits – men också går ur en aktie som brutit sin positiva trend.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde förkortas ofta MA eller SMA – från det engelska begreppet Simple Moving Average. 

Väldigt kortfattat kan MA beskrivas så här:

Glidande medelvärde används precis som trender för att identifiera köp- och säljlägen. Metoden går ut på att identifiera ett medelvärde för stängningskurs över en viss period – vanligen 200, 50 eller 20 dagar.

Köp- och säljsignaler utlöses när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde. Korsas det underifrån är det en indikation på att kursen är på väg upp och att det kan vara köpläge.

Korsas det från ovan indikeras det motsatta – det vill säga att kursen är på väg ned och att det kan vara läge att sälja.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan kortfattat förklaras som de toppar och dalar man kan identifiera i en akties kurs (eller annan tillgång) under en kort period. En stödnivå ligger i botten och en motståndsnivå ligger i topp.

Precis som glidande medelvärde används stöd och motstånd för att identifiera köp- och säljlägen.

En stödnivå är den nedersta gräns – det vill säga den lägsta prisnivå – en aktie sannolikt kommer att sjunka till innan den vänder uppåt igen. Om en tillgång närmar sig sin stödnivå  är chanserna stora att den inom kort rekylerar upp mot högre nivåer igen. En köpsignal kommer utlösas.

En motståndsnivå är istället en hög prisnivå som en tillgång har svårt att bryta igenom. Om en aktie närmar sig sin motståndsnivå är sannolikheten stor att priset snart vänder nedåt igen. Äger du aktien vill du då sälja innan priset börjar sjunka.

Nivåer för stöd och motstånd kan du få fram med hjälp av olika indikatorer – däribland RSI. Observera att nivåerna kan hålla i sig en tid, men att de inte är statiska.

Priset på en tillgång kommer så småningom bryta igenom den ena eller andra nivån, varpå priset tillfälligt ofta kan stiga eller sjunka extra mycket tills dess att nya stöd- och motståndsnivåer kan identifieras.

En mer ingående beskrivning av stöd och motstånd hittar du här.

teknisk analys köp och sälj
Teknisk analys hjälper dig att identifiera köp- och säljlägen.

Fördjupa kunskaperna med bra programvara

Är du nybörjare och ska börja med de enklaste formerna av teknisk analys behöver du egentligen ingen speciell programvara. Handlar du exempelvis via nätmäklare som Avanza eller Nordnet finns bra stöd för det tillgängligt på hemsidorna (Infront).

Önskar du längre fram fördjupa dina kunskaper och testa mer avancerade typer av teknisk analys finns mängder av olika programvaror att välja bland på marknaden. Av olika kvalitet och i olika prisklasser.

Till de bästa och mest populära programvarorna hör bland andra:

 • TradingView
 • Tradestation
 • Multicharts
 • Ninja Trader
 • Börsdata
 • ProRealTime
 • Metastock
 • Amibroker

Avslutande tips

Teknisk analys kan till en början kännas alldeles för krångligt och nästintill avskräckande om man är ovan.

Viktigt att känna till är dock att det finns olika nivåer av det – och att det går att lyckas även med de enklaste metoderna. Följande är några avslutande tips för dig som önskar lära dig teknisk analys och implementera det i din handel:

 • Börja enkelt: Sänk ambitionsnivån och börja i rätt ände med de enklaste varianterna. Det är viktigt att behärska grunderna för att sedan kunna avancera.
 • Ha realistiska förväntningar: Teknisk analys bygger på sannolikhetslära – men det finns inga garantier för att det alltid slår rätt. Som trader kommer du också begå misstag och göra felbedömningar under din resa – vilket är fullt naturligt och något som hör till.
 • Prova olika metoder: Stirra dig inte blind på endast en metod, utan våga testa flera olika för att se vad som fungerar bäst för dig.
 • Öva med demokonto: Många onlinemäklare erbjuder kostnadsfria och riskfria demokonton på vilka du kan testa dina strategier och analyser i en fiktiv miljö innan du kör skarpt läge.
 • Läs på: Förbered dig genom att plugga på ordentligt om teknisk analys innan du testar. Det finns massor av bra information att hitta i både böcker och på nätet – bland annat på Samuelssons Rapport.