Stöd och Motstånd

Stöd och motstånd är ett koncept som rör prisnivåer där utbud och efterfrågan är i jämnvikt. På den givna prisnivån skapas en prisbarriär som trenden i aktiebörsen har svårt att penetrera. Stöd och motstånd, engelskans ”support och resistance” beror på indikatorer och prisnivåer som följer av aktörernas handlingar.

Tidsramen som en näringsidkare väljer att studera bestäms vanligen av den enskilda näringsidkarens personliga handelsstil. Intradagshandlare, handlare som öppnar och stänger handelspositioner inom en enda handelsdag, föredrar att analysera prisrörelser på kortare tidsramdiagram, till exempel 5- eller 15-minutersdiagram.

Långsiktiga handlare som innehar marknadspositioner över natten och under långa tidsperioder är mer benägna att analysera marknader med hjälp av diagram per timme, 4 timmar, dagligen eller till och med veckovis. Prisrörelser som sker inom en 15-minutersperiod kan vara mycket betydelsefulla för en handlare inom dagen som letar efter en möjlighet att realisera en vinst från prisfluktuationer som inträffar under en handelsdag.

Samma prisrörelse som ses i ett dagligt eller veckovis diagram kanske inte är särskilt signifikant eller vägledande för långsiktiga handelsändamål. Det är enkelt att illustrera detta genom att visa samma prisåtgärd i olika tidsramdiagram.

Följande dagliga diagram för silver visar prishandel inom samma intervall, från ungefär $ 16 till $ 18,50, som det har varit under de senaste månaderna. En långsiktig silverinvesterare kan vara benägen att köpa silver baserat på det faktum att priset ligger ganska nära det lägsta av det intervallet.

Vad är Support, en Stödnivå?

En stödnivå är en prisbarriär som skyddar mot ytterligare nedgång i aktiebörsen. När priset för en tillgång närmar sig en stödnivå anses sannolikheten för regression mot tidigare prisnivåer vara hög. Därför tenderar priset att studs kring de så kallade stödnivåerna. Dessa är inte huggna i sten, utan är godtyckligt bestämda av tidigare händelser på aktiemarknaden. Några av de prisnivåer som används för att bestämma en stödnivå är tidigare högsta, samt lägsta, värderingar.
Grafen nedan visar en tidigare botten.

Om en barriär bryts innebär det ofta att trenden i aktiemarknaden är stark. Således är penetrationen av en motståndsnivå ofta en signal om ett kommande rally. På samma sätt finns stor risk för ett börsras om priset faller igenom en stödnivå.

Vad är Motstånd?

Motstånd, engelskans resistance, är baserad på motsatta principen av en stödnivå. Med andra ord är det en prisnivå som marknaden har svårt att bryta igenom. Därmed hindras en vidare prisstegring.