teknisk eller fundamental analys - vilken med är bäst?

Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst?

Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst egentligen? Är de bägge likvärdiga eller lämpar de sig olika bra för olika typer av handel? Det tittar vi närmare på här nedan. 

Teknisk analys och fundamental analys är bägge metoder som används för att avgöra huruvida det är köp- eller säljläge i en aktie – men tillvägagångssätten är mycket olika. Till och med varandras raka motsatser.

För dig som är intresserad av att lära dig aktieanalys och att implementera det i din handel är det viktigt att förstå skillnaden mellan teknisk och fundamental analys samt hur och när de bägge metoderna bäst kan användas.

Nedan reder vi ut hur det ligger till.

Vad är fundamental analys?

Inom fundamental analys studerar du årsredovisningar och ekonomiska nyckeltal för att se hur det står till med lönsamheten, tillväxten och hur bolagets framtidsutsikter ser ut.

Baserat på de nyckeltal du får fram sätter du ett värde på bolaget, vilket du sedan dividerar med antalet aktier för att få fram värdet per enskild aktie. Värdet är alltså det pris du med stöd av din fundamentala analys anser att aktien är värd.

För att göra en så lönsam affär som möjligt vill du sedan försöka köpa aktien till ett lägre pris än det du har fått fram – om du i din analys kommit fram till att aktien är köpvärd förstås.

Fundamental analys behöver inte vara svårt, men det förutsätter förstås att du vet hur man läser ekonomiska rapporter. Vidare måste du ha en förståelse för vad de olika siffrorna och nyckeltalen säger om bolagets värde och dess framtidsutsikter.

Viktigt att tänka på inom fundamental analys är att alla bolag måste värderas individuellt, samt att bolag inom olika branscher kan behöva värderas på olika sätt.

Beroende på vilken sektor ett företag är verksamt inom kommer siffrorna i exempelvis balansräkningen att se väldigt olika ut – och då är det viktigt att förstå varför.

Länktips: Aktier för nybörjare

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys kan beskrivas som raka motsatsen till fundamental analys. Inom denna metod studerar du inte alls bolaget som sådant, utan fokuserar istället din analys på enbart aktiepriset och hur det rör sig.

Inom teknisk analys förutsätts det att det fundamentala värdet redan är inbakat i aktiens pris och kursutveckling. Här handlar det om att försöka förutspå riktningen för ett aktiepris och utifrån det identifiera köp- och säljlägen.

Metoden bygger på sannolikhetslära och att hitta återkommande grafiska prismönster med hjälp av olika diagram och indikatorer. Prismönstren används sedan för att förutspå i vilken riktning en viss tillgång kommer att röra sig.

Teknisk analys kan göras på såväl enklare som svårare sätt. Du behöver inte vara ett analytiskt proffs för kunna bemästra det, men precis som med fundamental analys förutsätts det att du har vissa grundläggande kunskaper om marknaden och tillgångarna du handlar. Du behöver också förstå informationen du får fram av din analys.

teknisk eller fundamental analys
Teknisk och fundamental analys är bra på olika sätt och i olika handelssituationer.

När kan man använda teknisk och fundamental analys?

Både teknisk analys och fundamental analys kan användas vid såväl långsiktig som kortsiktig handel. Teknisk analys föredras dock ofta framför fundamental vid kortsiktig handel som daytrading och scalping.

Vill du använda dig av fundamental analys vid daytrading eller någon annan form av kortsiktig handel kan det vara bra att fokusera på en specifik sektor eller bransch. På så sätt kan du med tiden utveckla en fingertoppskänsla för hur en aktie troligen kommer att påverkas av fundamental information som rör bolaget.

Använder du fundamental analys kan du till exempel köpa aktier baserat på nyheter om olika enskilda bolag. Släpps en ekonomisk rapport kan du direkt efter det ta en kort eller lång position beroende på vilken prognos du kan göra utifrån rapporten.

Traders som gör kortsiktiga vinster med hjälp av fundamental analys är ofta mycket skickliga. Många av dem har fokuserat på en specifik bransch under en längre tid och, precis som beskrevs ovan, fått en känsla för hur priser brukar påverkas av olika nyheter och händelser.

Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst?

Eftersom metoderna utgör två helt olika tillvägagångssätt att avgöra huruvida en aktie är köpvärd eller inte går det inte att säga att den ena eller andra är bättre.

Teknisk och fundamental analys är bra på olika sätt, och i olika handelssituationer. Som nämndes ovan används teknisk analys mer i kortsiktig handel, medan fundamental ofta passar bättre inför långsiktiga investeringar. De kan antingen användas var för sig eller parallellt. Den ena metoden utesluter inte den andra.

Både teknisk och fundamental analys går att lära sig även utan ekonomisk utbildning och mångårig erfarenhet av aktiehandel, men viss insikt och kunskap om börsen krävs förstås.

Vidare kan olika personer också föredra olika metoder. En del använder sig hellre av teknisk analys och har väldigt lätt för det, medan andra hellre föredrar fundamental analys.

Ägnar man sig åt kortsiktig handel som daytrading eller scalping där man måste fatta snabba beslut och gå in och ur positioner med väldigt snabba tidsintervaller är teknisk analys mer eller mindre ett måste.

Sammanfattning

  • Teknisk och fundamental analys är två olika metoder för identifiera köp- och säljlägen i aktier
  • Inom fundamental analys tittar man på bolagets ekonomi och framtidsutsikter – inom teknisk analys studerar man istället aktieprisets utveckling och marknaden
  • Både TA och FA förutsätter viss kunskap om börshandel
  • Den ena metoden är inte bättre än den andra – de är bra på olika sätt och i olika situationer