Skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys?

Teknisk analys och fundamental analys är de två huvudsakliga specialiseringarna inom handel. Medan en teknisk näringsidkare använder mönster och förändringar i en tillgångs pris och volym för att förutsäga framtiden, använder fundamental handlare grundläggande data, såsom ett företags kassaflöde, aktieutdelning och mer för att beräkna företagets verkliga värde.

Teknisk och fundamentalanalys ses vanligtvis som motsatser, och handlare tycker om att klassificera sig som den ena eller den andra. Sanningen är dock att de två metoderna ibland överlappar varandra.

Vissa grundläggande handlare använder ibland grundläggande teknisk analys för att hitta en bättre tid att komma in på aktiemarknaden när deras grundläggande analys signalerar köp. På samma sätt kan vissa tekniska handlare använda vissa grundläggande analyser för att till exempel filtrera ut vilka aktier som är värda att tillämpa teknisk analys på.

Många investerare analyserar aktier utifrån deras grundläggande – såsom deras intäkter, värdering eller bransch trender – men grundläggande faktorer återspeglas inte alltid i marknadspriset. Teknisk analys syftar till att förutsäga prisrörelser genom att undersöka historiska data, främst pris och volym.

Det hjälper handlare och investerare att navigera i klyftan mellan inneboende värde och marknadspris genom att utnyttja tekniker som statistisk analys och beteendekonomi. Teknisk analys hjälper handlare till vad som mest sannolikt kommer att hända med tidigare information. De flesta investerare använder både teknisk och grundläggande analys för att fatta beslut.