Lära sig teknisk analys

Många investerare utnyttjar både fundamental analys och vill lära sig teknisk analys när de fattar investeringsbeslut eftersom teknisk analys hjälper till att fylla i kunskapsluckorna.

Genom att utveckla en förståelse för teknisk analys kan handlare och investerare förbättra sin långsiktiga riskjusterade avkastning, men det är viktigt att förstå och öva dessa tekniker innan man begår riktigt kapital för att undvika dyra misstag.

Mycket av den tekniska analysen som fungerade förut och som fungerade väldigt bra, fungerar inte längre. Marknader förändrar beteende, och allteftersom som de gamla gyllene koncepten blir offentligt kända tenderar de att fungera mindre och mindre bra, tills de helt försvinner.

Teknisk analys är ett verktyg eller en metod som används för att förutsäga den troliga framtida prisrörelsen för ett värdepapper – såsom ett aktie- eller valutapar – baserat på marknadsdata.

Teorin bakom giltigheten av teknisk analys är uppfattningen att de kollektiva åtgärderna – köp och försäljning – av alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information som rör ett handlat värdepapper och därför kontinuerligt tilldelar värdepapperet ett verkligt marknadsvärde.

Som koncept är teknisk analys flera hundra år gammal, som börjar med rishandlare som märkte att det var vissa återkommande mönster i priset på ris som de kunde dra nytta av.

När vi gick in i datorerna gjorde datorer det möjligt för oss att göra beräkningar på prisuppgifter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är delvis därför vi började se hur teknisk analys ökade i popularitet bland traders.