Aktier teknisk analys

Inom ekonomi och aktier är teknisk analys en analysmetod för att förutsäga prisriktningen genom att studera tidigare marknadsdata, främst pris och volym.

Aktier Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutsäga prisrörelser på de finansiella marknaderna med hjälp av historiska pristabeller och marknadsstatistik. Det bygger på tanken att om en näringsidkare kan identifiera tidigare marknadsmönster kan de bilda en ganska exakt förutsägelse av framtida prisbanor.

Det är en av de två stora skolorna för marknadsanalys, den andra är grundläggande analys. Medan fundamental analys fokuserar på en tillgångs ”verkliga värde”, med betydelsen av externa faktorer och inneboende värde, beaktas båda, baseras aktier teknisk analys enbart på pristabellen för en tillgång. Det är enbart identifieringen av mönster i ett diagram som används för att förutsäga framtida rörelser.